Följ

Förutsättningar för School Data Sync & DB-åtkomst

Förutsättningar för School Data Sync

School Data Sync, (SDS), gör att Teams for Education automatiskt skapas upp i Office 365 och populeras med skolpersonal och elever, ingen handpåläggning behöver eller ska därför göras i Office 365. Detta betyder att det elevadministrativa systemet styr exakt vilka undervisningsrum som skapas i Office 365, det blir en form av spegling av det elevadministrativa systemet i Office 365. För att detta ska fungera krävs viss handpåläggning i det elevadministrativa systemet. Instruktion för det finns här.

Följande gäller för undervisningsrum som har skapats upp med School Data Sync:

 • SDS kräver åtkomst till elevadmin-systemet, antingen direkt mot databasen eller via txt-fil (IMS)
 • Om det ska vara automatskapade undervisningsrum i Teams måste Eventful ha tillgång till elevadmin-systemet, nedanstående punkter är förutsättningar för att Teams ska fungera korrekt:
  • Användarnas e-post måste vara registrerade i det elevadministrativa systemet enligt e-posten som finns i Office 365. Det får inte vara en adress med ÅÄÖ eller en privat adress
  • Titeln på rummet blir det som står på klassen & gruppen i elevadmin-systemet, om annan titel önskas i u-rummen måste kund tillsammans med Eventful bestämma vilket fält som ska läsas i det elevadmin-systemet för detta ändamål
  • Om undervisningsrum ska finnas tillgängliga över flera läsår måste namnstandarden vara när eleven börjar skolan/kursen eller elevens födelseår, inte ex klass 7A
  • Förutsättningen för undervisningsrummens livstid anges i det elev-administrativa systemet;
   • Aktiv grupp
   • ”Y” i fältet "Till LMS"
   • Gruppens start- och slutdatum, synken ska gå mellan dessa två datum
 • Undervisningsgrupper, ex labbgrupper, kan slås samman till ETT undervisningsrum. Då behöver gruppen döpas med ett visst suffix, ex ”-A” & ”-B”, och detta ska kommuniceras med Eventful så att det kan implementeras i synken
 • Klasser kan inte märkas upp i det elevadministrativa systemet utan följer med den uppmärkta enheten, därför kan SDS inte slå samman klasser till färre Teams

 

Förutsättningar för direktåtkomst till databasen för det elev-adminsystemet

 • Fjärråtkomst (VPN) till databasservern, eller en server som får prata med databasen
 • Servicekonto som får köra schemalagda jobb, installera program och vars lösenord inte går ut
 • Läskonto i databasen
 • Läsåtkomst till AD (för att hämta inloggningsnamn)
 • Port 443 öppen
Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.