Följ

Ändra behörighet på dokumentbiblioteket "Filer"

Dokumentbiblioteket "Filer" i Teams har som standard att både "Ägare" (Lärare) och "Medlemmar" (Elever) kan ladda upp och redigera dokument som ligger i "Filer". Ägaren/Läraren kan ändra behörigheten för Medlemmar/Elever så att eleverna inte längre kan ladda upp filer eller redigera uppladdade dokument utan enbart visa dem. Nedan beskrivs hur en ägare av Teamet går tillväga för att ändra behörighet för HELA dokumentbiblioteket och alla dess mappar:

Ändra behörighet på dokumentbiblioteket "Filer"

För att ändra behörigheter på hela dokumentbiblioteket med tillhörande mappar gör enligt följande:

  • Gå till aktuellt Team och klicka på "Filer".
  • Klicka på "Öppna i SharePoint"ScreenHunter_668_Sep._07_14.24.jpg

 

  • Klicka på "Webbplatsinnehåll" och sedan på de tre lodräta prickarna efter dokumentbiblioteket "Dokument" och välj "Inställningar"

ScreenHunter_675_Sep._07_14.53.jpg

 

  • Klicka på "Behörigheter för dokumentbiblioteket"

ScreenHunter_676_Sep._07_14.56.jpg

 

  • Klicka på knappen "Sluta ärva behörigheter"

ScreenHunter_677_Sep._07_14.59.jpg

 

  • Markera gruppen "Medlemmar på Group Site" och klicka på "Redigera användarbehörigheter"

ScreenHunter_678_Sep._07_15.01.jpg

 

  • Avmarkera "Redigera" och markera istället "Läsa" och klicka "Ok"

ScreenHunter_679_Sep._07_15.03.jpg

Nu kan INTE längre Medlemmar/Elever ladda upp eller ändra i dokument som ligger i dokumentbiblioteket som hör till Teamet. OBS! Detta gäller alla mappar som skapas i dokumentbiblioteket.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.