Följ

Ändra elevbehörighet på en mapp i "Filer"

Dokumentbiblioteket "Filer" i Teams har som standard att både "Ägare" (Lärare) och "Medlemmar" (Elever) kan ladda upp och redigera dokument som ligger i "Filer". Ägaren/Läraren kan ändra behörigheten för Medlemmar/Elever så att eleverna inte längre kan ladda upp filer eller redigera uppladdade dokument utan enbart visa dem. Nedan beskrivs hur en ägare av Teamet går tillväga för att ändra behörighet på mappen:

Ändra behörighet på befintlig mapp (Dokumentbiblioteket "Filer")

För att ändra behörigheter på mappen "General" som tillhör kanalen "Allmänt", (det skapas alltid upp en ny mapp samtidigt som en ny kanal skapas, dessutom med samma namn), gör enligt följande:

  • Gå till aktuellt Team och klicka på "Filer".
  • Klicka på "Öppna i SharePoint"ScreenHunter_668_Sep._07_14.24.jpg

 

  • Klicka på "Dokument"

ScreenHunter_670_Sep._07_14.29.jpg

 

  • Markera den mapp vars behörighet ska ändras. Om mappen som hör till kanalen "Allmänt" ska ändras så markera mappen "General" och klicka sedan på information längst bort till höger, "i"

ScreenHunter_671_Sep._07_14.33.jpg

 

  • Klicka på "Hantera åtkomst" och gå till gruppen "Medlemmar på Group Site" och klicka på alternativet "Ändra till visa endast" vilket gör att Medlemmar/Elever enbart kan visa och ladda ner filer från den aktuella mappen.

ScreenHunter_672_Sep._07_14.37.jpg 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.