Följ

Exchange search

 

 

 

 

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | search-Mailbox -SearchQuery 'From:Jon.Jonsson@imobilen.com' -TargetMailbox eventful -LogLevel Full -TargetFolder Log -DeleteContent

 

Exchange Search keywords

Property Example Search results

Attachments

attachment:annualreport.pptx

Messages that have an attachment named annualreport.pptx. The use of attachment:annualreport or attachment:annual* returns the same results as using the full name of the attachment.

Cc

cc:paul shen

cc:pauls

cc:pauls@contoso.com

Messages with Paul Shen in the Cc field.

From

from:bharat suneja

from:bsuneja

from:bsuneja@contoso.com

Messages sent by Bharat Suneja.

Keywords in retention policy

retentionpolicy:business critical

Messages that have the Business Critical retention tag applied.

Date when messages expire according to policy

expires:4/1/2010

Messages that expire on April 1, 2010.

Sent

sent:yesterday

All messages sent yesterday.

Subject

Subject:"patent filing"

All messages where the phrase "patent filing" appears in the Subject field.

To

to:"ben smith"

to:bsmith

to:besmith@contoso.com

Messages that have Ben Smith in the To field.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.