Följ

Ändra sändlista

Följ denna guiden för att ta redigera ägare och medlemmar i en sändlista.

1. Logga in på https://portal.office.com

 

 

2. Klicka på kugghjulet och E-post

 

3.  Klicka på fliken allmänt och sedan på distributionsgrupper. Observera att det kan ta en stund att öppna nästkommande sida.

 

4. Här kan du dubbelklicka på de grupper som du äger och editera medlemskapet.

OBS! Du måste klicka på listorna till höger under rubriken "Distrubutionslistor jag äger"!!!

 

Klicka på rubriken "Medlemskap" och sedan "+" eller "-" för att att addera eller subtrahera medlemmar i listan.

Klicka på rubriken "Ägarskap" och sedan "+" eller "-" för att att addera eller subtrahera ägare till listan. 

 

Skriv namnet på den personen du önskar addera till gruppen och klicka sedan på "+" till höger om namnet. 

 

Klicka sedan på "Spara" i samma fönster.

 

Klicka sedan på Spara igen.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.