Följ

Process för filhantering i OneDrive & Teams/Undervisningsrum

Pedagogisk process för filhantering i OneDrive & Teams samt läsårsavslut

Eventful rekommendation är att läraren alltid bygger upp och sparar ALLT sitt lektionsmaterial på sin OneDrive, därifrån kopierar sedan läraren sitt material till aktuella undervisningsrum som man ”Följer”. Då har läraren alltid ett original på uppgiften i OneDrive och en kopia i undervisningsrummet. Detta syftar till att läraren alltid har originalen för lektionsmaterial i sin OneDrive oavsett läsår och skola man arbetar vid i kommunen. Läraren kan på detta viset enkelt återanvända material i flera undervisningsrum samt över flera år, det går även bra att kopiera filer mellan undervisningsrum. Denna process minskar administrationen kring lektionsmaterial under och mellan läsåren.

 

klassuppf.jpg

 

Mellan varje läsår arkiveras undervisningsrum som inte längre är aktiva i det elevadministrativa systemet. Läraren fortsätter att ha åtkomst till undervisningsrum även när de är arkiverade, INGET raderas någon gång och åtkomsten är så länge ni själva önskar! Undervisningsrummen kommer att läggas på en annan plats i webbplatssamlingen/skolportalen än den ursprungliga och elevernas länkar till kursrummen kommer därför att sluta fungera. Därför behöver lärarna eller elever inte spara ner något material till sin OneDrive eller liknande då åtkomsten för lärare är oförändrad. Eleverna kommer fortsättningsvis att ha åtkomst till undervisningsrummen, dock ligger rummen relativt dolda i portalen. Vid tidpunkten ni väljer att inaktivera undervisningsgrupperna i det elevadministrativa systemet kommer även grupperna att sluta uppdateras med gruppmedlemmar, dock påverkar det som sagt inte åtkomsten för befintliga elever i gruppen.

 

I stort sett råder samma logik som beskrivs ovan även för undervisningsrum i Teams for Education.

Titta även på den här filmen för mer information om hur man kopierar filer i OneDrive och SharePoint.

Kopiera filer i OneDrive och SharePoint

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.