Följ

Läsårsskifte - OneNote klassanteckningsbok

Klassanteckningsböckerna kommer enbart att vara aktiva så länge undervisningsgruppen är aktiv och har datum som är aktuella i det elevadministrativa systemet, detta system styr allt i denna fråga, ÄVEN för Teams for Education. Ska ett undervisningsrum, inkl klassanteckningsbok, vara aktiv under flera läsår måste detta styras från det elevadministrativa systemet med grupper som har en namnstandard som inte är klass 8A, utan ex Historia 2002A (födelseår) eller Historia 2009A (startår i skolan). Denna artikel beskriver vad som händer med arkiverade rum:

 

https://eventfulab.zendesk.com/hc/sv/articles/115003704805-Instruktion-f%C3%B6r-klassuppflyttning

 

Det är därför viktigt att man har en Klassanteckningsbok som mall för Innehållsbiblioteket vid resp årskurs i sin OneDrive då detta inte påverkas av läsårsförändringar och grupper i det elevadministrativa systemet. Ifrån sin mall-OneNote i OneDrive kan man sedan enkelt kopiera allt eller delar från Klassanteckningsbokens ”Innehållsbibliotek” till aktuella klassanteckningsböcker i resp ämne som ligger i skolportalen eller i Teams. Detta SKA göras i skrivbordversionen för OneNote. Därför är det viktigt att hantera ALLT sitt lektionsmaterial som är original i sin OneDrive och sedan kopiera ut detta till aktiva undervisningsrum, se instruktionen ovan för syftet med detta.

 

Om du vill använda funktionen ”Distribuera innehållsbibliotek” mellan klassanteckningsböcker så går det enbart om du synkar klassanteckningsböckerna i skrivbordsklienten, spelar ingen roll om anteckningsboken ligger på din OneDrive eller i SharePoint/skolportalen. Då kan du kopierar ett eller flera avsnitt i innehållsbiblioteket till en annan klassanteckningsbok. Du kan även kopiera enskilda sidor genom att högerklicka och kopiera och sedan klistra in i en annan klassanteckningsbok.

 

Om det är så att elever ska fortsätta att komma åt sin personliga avsnitt i klassanteckningsboken även nästa år blir det svårare av just den anledningen som beskrevs ovan och att läraren måste hantera väldigt många olika elevavsnitt. Men det går! Läraren eller eleven får helt enkelt migrera innehållet i respektive avsnitt i respektive elevavsnitt genom att flytta/kopiera från detta läsårets OneNote till nästa läsårs OneNote, gör allt detta i OneNotes skrivbordsklient då den versionen är kraftfullare i funktionerna än Online-versionen. Det blir dock ett relativt stort administrativt arbete för läraren då man inte kan flytta ett helt elevavsnitt på en gång i och med att behörigheterna då försvinner, du kan enbart flytta enskilda avsnitt/flikar som finns under respektive elevavsnitt därför kan det vara bättre om eleven gör detta.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.