Följ

Grupper i Office 365

Office365 grupper är en funktion som ger varje användare möjlighet att skapa samarbetsgrupper. Grupper i Office 365 är en helt ny funktion och skall inte förknippas med kontaktgrupper/sändlistor. Detta är ett snabbt och enkelt sätt att skapa en projektyta tex för ett gymnasiearbete eller liknande.

Vi rekommenderar att man har har en plan inom organisationen för hur grupper ska användas och hur man namnger dem. När det gäller hantering av gemensamma dokument på ett tydligt strukturerat sätt så rekommenderar vi samarbetsytorna i SharePoint(Webbplatser).

 

Det går att stänga av möjligheten för användare att skapa grupper, detta måste göras med Powershell

Var noga med att starta PowerShell som administratör och tänk på att detta slår av möjligheten att skapa grupper för alla användare förutom administratörer


PowerShell skript för att stänga av möjligheten att skapa grupper.

(var noga med att ersätta tengildemo.onmicrosoft.com med din egen domän)
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession -Session $Session
Set-OwaMailboxPolicy -Identity tengildemo.onmicrosoft.com\OwaMailboxPolicy-Default -GroupCreationEnabled $false


PowerShell skript för att slå på möjligheten att skapa grupper.

(var noga med att ersätta tengildemo.onmicrosoft.com med din egen domän)
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession -Session $Session
Set-OwaMailboxPolicy -Identity TENGILDEMO.ONMICROSOFT:COM\OwaMailboxPolicy-Default -GroupCreationEnabled $true
För att testa dina inställningar så kan du köra,Get-OwaMailboxPolicy och leta upp GroupCreationEnabled för att se aktuell inställning.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.