Följ

Visningsbild för delad brevlåda

​En del användare har önskemål om att lägga till en profilbild på en delad brevlåda. Detta har inte varit möjligt tidigare i Office 365, men efter "customer feedback" har Microsoft ändrat på det. Dock går det inte att göra via gränssnittet än, men om man är administratör kan man göra det med Powershell.

Koppla upp mot Exchange Online

$Username = "admin@tenant.onmicrosoft.com"

$Password = ConvertTo-SecureString "P@ssword" -AsPlainText -Force

$LiveCred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential $Username,$Password

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell-liveid/?proxymethod=rps -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session

 

Lägg till profilbild

Set-UserPhoto support@eventful.nu -PictureData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\users\andreas\desktop\eventful_icon.png"))

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.