Följ

Använda Schemapublicering

För att använda Schemapublicering börja med att klicka på Administratör och sedan Schemapublicering.

Välj för vilken skola som schemafil ska laddas upp och klicka på Välj!.

Vyn för vald skola med information om när senaste schemafil laddades upp samt när den publicerades. För att ladda upp en ny schemafil klicka på Välj fil.

 

Välj en schemafil från Novaschem med formatet .NTS och klicka på Öppna.

Verifiera att rätt fil är vald och klicka på Importera.

Schemafil är nu importerad och kommer publiceras inom 24 timmar.

Vid navigering till skolan igen går det nu att se när schemafilen har publicerats. Om schemafilen inte har publicerats så visas texten Publicerar…

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.