Följ

Förinstallera Office 365 ProPlus

Om man kör Office 365 ProPlus kan man antingen uppmana användarna att ladda ner programmet själv på sin dator, eller förinstallera det åt dem. Denna artikel beskriver det sistnämnda.

Förinstallera Office 365 ProPlus

Gå till admincenter i Office 365, https://portal.office.com

Klicka på Tjänstinställningar - "Programvara för användare"

Under "Distribuera programvara för användare manuellt", klicka på "Läs om hur du laddar ned och distribuerar programvara". Du kommer till länken https://technet.microsoft.com/library/mt574339.aspx där man kan hämta programmet "Office Deployment Tool". Man kan hämta det antingen för Office 2013 eller Office 2016.

You use the Office Deployment Tool to both download and deploy Office, such as Office 365 ProPlus, to your users. If you already use other tools, such as System Center Configuration Manager, to deploy software to your users, you can use the Office Deployment Tool along with those tools to deploy Office.

Programmet installeras tillsammans med en konfigurationsfil av XML-format. Information om den finns här: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219426(v=office.15)

Man skapar en XML-fil och det attribut som är intressant på en delad dator är SharedComputerLicensing, alltså:

<Property Name="SharedComputerLicensing" Value="1" />

Sist på sidan finns ett komplett exempel.

En FAQ finns publicerad här: http://blogs.technet.com/b/office_resource_kit/archive/2014/01/21/managing-updates-for-office-365-proplus-part-1.aspx

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.