Följ

Adresslistor för vårdnadshavare

De flesta lärare brukar vilja ha e-postlistor för vårdnadshavare i Office 365 (Exchange Online). Helst skulle man vilja att en person  (t.ex. mentor/klassföreståndare) skapar dessa och delar med andra lärare, men det är tyvärr inte möjligt. En person kan skapa en sådan sändlista och sedan skicka den till andra (dock endast via Outlook-klienten, inte via webbmailen), men om man uppdaterar sändlistan måste den skickas igen. Det finns 1,5 förslag på att komma runt detta:

 

  1. Skapa automatiska sändlistor för vårdnadshavare via en koppling från bassystem. Detta gör man genom att skapa en distributionsgrupp i AD som sedan synkas till Office 365. Vårdnadshavarna behöver också synkas, men man bör sätta dem som dolda i adressboken (msExchHideFromAddressLists = True) så att inte eleverna kan se dem. Alternativ bör man separera adressböcker (se annan artikel). Nackdelen blir att det ser ut som att adresslistan är tom. Man sätter också behörighet att endast personal kan maila till den (dlMemSubmitPerms).


  2. Mentor/klassföreståndare skapar en Office 365-grupp för berörda lärare och bjuder in vårdnadshavare. I en Office 365-grupp kan man ha en gemensam e-postdiskussion, delad kalender och en delad OneDrive. Denna funktion har nu stöd för "Gästaccess" dvs att man kan bjuda in externa användare.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.