Följ

Konton har slutat synkronisera från AD till Office 365

Logga in på servern för synkronisering. Öppna Event Viewer och leta efter felmeddelande från Directory Synchronization.

Vanligaste orsaken är att lösenordet för systemkontot har gått ut (se bild nedan). Det rekommenderas att sätta så att systemkontots lösenord aldrig går ut. 

 

Om felmeddelandet är enlig bild och text nedan:

Failure while importing entries from Windows Azure Active Directory. Exception: System.FormatException: Index (zero based) must be greater than or equal to zero and less than the size of the argument list.
   at System.Text.StringBuilder.AppendFormat(IFormatProvider provider, String format, Object[] args)
   at System.String.Format(IFormatProvider provider, String format, Object[] args)
   at Microsoft.Azure.ActiveDirectory.Client.Framework.Tracer.BuildAndProcessTraceMessage(Func`1 traceMessageProvider)
   at Microsoft.Azure.ActiveDirectory.Client.Framework.Tracer.TraceWarning(Int32 eventId, Func`1 traceMessageProvider)
   at Microsoft.Azure.ActiveDirectory.Connector.Connector.GetConnectorSpaceEntryChange(AzureADSyncObject syncObject)
   at System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
   at System.Collections.Generic.List`1.InsertRange(Int32 index, IEnumerable`1 collection)
   at Microsoft.Azure.ActiveDirectory.Connector.Connector.GetImportEntriesCore()
   at Microsoft.Azure.ActiveDirectory.Connector.Connector.GetImportEntries(GetImportEntriesRunStep getImportEntriesRunStep).

Genomför följande så synkroniseringsservern:

  1. Öppna Synchronization Service Manager
  2. Klicka på Connector
  3. Dubbelklicka på raden där Type är Windows Azure Active Directory (Microsoft)
  4. Klicka på Select Object Types
  5. Markera device
  6. Klicka OK
  7. Klicka OK
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.