Följ

Hantera OneNote Class Notebook/Klassanteckningsböcker

Skapa OneNote Class Notebook/Klassanteckningsbok

I samtliga klass- och ämnesrum finns en framhävd länk för att kunna skapa en OneNote Klassanteckningsbok tillhörande det specifika undervisningsrummet. Önskar läraren att skapa en för rummet tillhörande Klassanteckningsbok klickar man på länken "Klassanteckningsbok", då visas nedanstående meddelande, och sedan "Skapa". Då skapas en Klassanteckningsbok med avsnitten som visas nedan samt elevavsnitt med EN flik (Allmänt) för respektive elev som finns i behörighetsgruppen för det aktuella undervisningsrummet. Finns det flera lärare/användare som har tillgång till undervisningsrummet så får dessa också per automatik tillgång till Klassanteckningsboken.

När anteckningsboken är skapad visas framöver nedanstående vy när man klickar på "Klassanteckningsbok" i undervisningsrummet. För att öppna Klassanteckningsboken klicka på "Starta Class Notebook.

 

Lägga till/ta bort elever från Klassanteckningsboken

Om det saknas elever och/eller faller ifrån elever ska gruppen först uppdateras i det elevadministrativa systemet. Därefter klickar man på "Uppdatera elever och lärare" då uppdateras elevgruppen per automatik i Klassanteckningsboken och ev nya elevavsnitt skapas eller tas bort. Därmed ska man aldrig dela denna bok manuellt med "Dela-knappen" i OneNote.

 

 

Dela anteckningsboken med externa användare, ex VH

Läraren kan dela hela klassanteckningsbokens övergripande avsnitt, alltså inte "Innehållsbibliotek", "Samarbetsyta" eller "Elevavsnitt", se bild nedan.

Klassanteckningsboken delas genom att klicka på "Dela" längst upp till höger i OneNote Online eller med dela-funktionen i skrivbordsklienten. Hela klassanteckningsboken ska delas med en gästlänk där inget organisationskonto krävs. Länken kan sedan delas genom att lägga den i en nyhetsfeed i skolportalen eller via e-post.

 

Tillägget "Anteckningsbok för klassen"

Om samtliga funktioner ska fungera i Klassanteckningsboken måste användaren använda skrivbordsklienten för OneNote då tillägget för Klassanteckningsboken ENBART finns tillgänglig i klienten, se bild nedan för fliken och tillägget "Anteckningsbok för klassen". OBS! För att kunna använda tillägget krävs Office 2013 eller 2016. Ladda ner tillägget genom att klicka på våfflan och sedan appen "Class Notebook". Klicka på "Ladda ned tillägget Anteckningsbok för klassen" och installera detta.

Bilden nedan visar OneNote skrivbordsklient med tillägget/fliken "Anteckningsbok för klassen"

 

Synkronisera OneNote anteckningsböcker i OneNote skrivbordsklient

Synkronisera OneNote anteckningsböcker genom att klicka på "Redigera i OneNote" i OneNote Online vilket finns tillgängligt i O365.

 

Det lämpligt att synkronisera samtliga Klassanteckningsböcker i skrivbordsklienten då man erhåller enkel och smidig åtkomst till böckerna, detta gör att man slipper att först logga in i skolportalen/SharePoint för att navigera till aktuellt rum. Dessutom erhåller man en överskådlig innehållsförteckning över Klassanteckningsboken i skrivbordsklienten. Se bild nedan för hur flera synkroniserade böcker kan se ut samt en expanderad Klassanteckningsbok med innehållsförteckning.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

3 Kommentarer

 • 0
  Avatar
  Jan Klemetz

  Ni nämnde att vissa delar av OneNote Class notebook kan göras tillgänglig för vårdnadshavare. Finns det möjlighet att lägga de avsnitt som ligger under innehållsbiblioteket (ett avsnitt för varje ämne) där vi lägger instruktioner och arbetsuppgifter så att dessa blir tillgänglia för vårdnadshavare? På så sätt blir vårdnadshavarnas insyn i arbetet bättre.

   

 • 0
  Avatar
  Ola Melin

  Hej Jan!

  Nu är artikeln uppdaterad med information ang delning till externa användare. Tyvärr är svaret nej på din fråga då det enbart går att dela de övergripande avsnitten och inte ex Innehållsbiblioteket.

 • 0
  Avatar
  Jan Klemetz

  Jag tolkar det som att jag kan välja att lägga innehållet för ämnena i denna övergripande del och på så vis göra den tillgänglig för elever, personal och vårdnadshavare om jag vill det.

logga in för att lämna en kommentar.