Hantera OneNote Class Notebook/Klassanteckningsböcker

Följ

Kommentarer

3 kommentarer

 • Jan Klemetz

  Ni nämnde att vissa delar av OneNote Class notebook kan göras tillgänglig för vårdnadshavare. Finns det möjlighet att lägga de avsnitt som ligger under innehållsbiblioteket (ett avsnitt för varje ämne) där vi lägger instruktioner och arbetsuppgifter så att dessa blir tillgänglia för vårdnadshavare? På så sätt blir vårdnadshavarnas insyn i arbetet bättre.

   

 • Ola Melin

  Hej Jan!

  Nu är artikeln uppdaterad med information ang delning till externa användare. Tyvärr är svaret nej på din fråga då det enbart går att dela de övergripande avsnitten och inte ex Innehållsbiblioteket.

 • Jan Klemetz

  Jag tolkar det som att jag kan välja att lägga innehållet för ämnena i denna övergripande del och på så vis göra den tillgänglig för elever, personal och vårdnadshavare om jag vill det.

logga in för att lämna en kommentar.