Följ

Acedu

Academy of Education (Acedu) erbjuder lärare i alla ämnen, från förskolan till gymnasieskolan, att kvalitetssäkra sin undervisning. Kvalitetssäkringen som Acedu erbjuder, helt utan kostnad, är unik: vetenskap, beprövad erfarenhet och koppling till styrdokumenten borgar för kvalitet och tidsvinst.

Acedu är en app som man som administratör kan lägga till SharePoint och använda i till exempel ämnesrum för samarbeten mellan pedagoger, eller för underlag till förstelärare, skolledning eller förvaltning.

Informationen syns på en webbplats i SharePoint. Har kan man se vilka lektionsplaneringar som är upplagda av kommunens lärare, vilka som är granskade och hur många som laddat ner dem. Det är en bra plats för skolledare, ämnesansvariga eller IT-pedagoger att få överblick. 

Disclaimer

Detta är en app från Eventful och fungerar enligt beskrivning ovan. Information och innehåll hämtas från Acedu och modifieras inte av Eventful. Appen är kostnadsfri och inga krav kan ställas på appens utformning. Eventful lagrar ingen information om hur eller av vem appen används.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.