Följ

Eventful SkolSynk (ESS)

För att säkerställa att aktuella användare och grupper exporteras till Office 365 och/eller G-Suite görs olika inställningar beroende på vilket elevadministrativt system som i sin tur föder molntjänsten. Antingen har man AD Connect som föder Office 365 med användare eller hämtar man detta direkt från organisationens elevregister med hjälp av ESS & School Data Sync. Oavsett vilket kommer man förmodligen att ha ESS & School Data Sync för grupper, ämnesrum och kursrum.

Om man inte använder School Data Sync måste man i alla fall ha ett minimum av behörighetsgrupper i sitt AD:

  • Skolnamn Personal
  • Skolnamn Elever
  • Skolnamn Klass (för elever i klassen)

Det är en fördel om klassen byggs upp av startår, alltså t.ex. Parkskolan 2007A, istället för Parkskolan 9A. För gymnasieskolor, vuxenutbildning och SFI rekommenderas alltid School Data Sync. Använder kommunen School Data Sync via ett förvaltningsavtal med Eventful tar vi ansvar för informationsflödet i den.

Klicka på länken nedan som anger ert elevadministrativa system/bassytem.

icon-pdf-small.gif Manual för Extens

icon-pdf-small.gif Manual för Procapita

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.