Följ

Problem efter migrering Exchange - Exchange Online

 

Problem
Följande felmeddelande (se nedan) visas när en användare uppdateringar ett Kalender-objekt som har skapats före migrering till Exchange Online.
 
Det här meddelandet kunde inte skickas. Försök skicka meddelandet igen senare eller kontakta nätverksadministratören. Du har inte behörighet att skicka meddelanden från angiven användare. Felet är [0x80070005-0x0004dc-0x000524].
 
Det här problemet inträffar inte när användaren skickar uppdateringar för ny kalender-objekt som har skapats efter deras postlådan flyttades.
 
Dessutom kan andra användare som svarar på e-postmeddelanden som har skickats av användaren innan deras postlådan flyttades få misslyckade leveransen (NDR).

Orsak
Värdet LegacyExchangeDN attributändringar ändras under migreringen och sparas som ett alias (en x500 proxyaddress). För vissa användare går detta attribut inte att uppdatera och sparas därför inte.
 
När en kalenderhändelse ska ändras så finns en referens i bokningen till LegacyExchangeDN-värdet som användes före migreringen. Eftersom att detta värde inte längre finns kvar hittar inte systemet med som är mottagare av uppdateringen men inte heller vem som ursprungligen skapade kalenderbokningen.
 
Lösning
Återställ LegacyExchangeDN-värdet och addera som ett alias på samtliga konton. Uppdatera sedan den global adressboken (GAL).
 
Verifiera problem
Öppna en kalenderbokning och klicka på namnet på mottagaren så att kontaktkortet visas. Klicka Sedan på "Outlook egenskaper"
 
Verifiera att att inte Outlook kan hitta användaren, istället för användaren namn visas så en text som börjar med "/O=" (se nedan)
 
 
 
Om detta värde visas så skicka kopiera det som är inringat i bilden nedan och skicka det till support@eventful.nu
 
 
Om Outlook kan hitta användaren kommer korrekt namn visas på kontaktkortet (se exempel nedan).
 
 
Teknisk referens
Exempel på x500 värde;
x500:/O=NYNASHAMN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=THBA0011
 
 
Exchange 2010 SP2.
$Users = Get-ADUser -filter * -properties CN
$Users | ForEach-Object {
$Proxy = "x500:/O=NYNASHAMN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=" + $_.CN
set-aduser -Identity $_.CN -Add @{Proxyaddresses=$Proxy}
}
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.